Knjiga nedelje u bibliotekama… vol.24 – ANTIČKO POZORIŠTE

knjiga nedeljeANTICKO-POZORISTE (1)

 

Приказ књиге Античко позориште Гвида Падуана

Нада Симић, историчар у Историјском архиву Срем у Сремској Митровици

Библиотека Глогорије Возаровић, Сремска Митровица

Античка цивилизација своје културно извориште баштини од старих Грка. Један од најважнијих, ако не и најважнији елемент те цивилизације,везан је за трагедије и комедије. Ова два жанра аутор књиге, Гвидо Падуано, анализирао је кроз дела најпознатијих античких писаца.

Креативност античког духа на пољу позоришне уметности аутор повезује са религијским наслеђем средоземних цивилизација и организацијом друштва у том пероду. Компаративно анализирајући однос индивидуалног и колективног, слободе и детерминисаности, аутор открива различите нивое емотивних слојева и реакција код грчких и римских уметника. Он истовремен закључује да су питања која су поставили први позоришни писци и данас живи део савремене друштвене и уметничке свести и обликовања данашње колективне и индивидуалне духовности.
Захваљујем се Библиотеци Глигорије Возаровић, посебно Ружици Станковић и Издавачком предузећу КЛИО на овом драгоценом поклону.