ЕКОНОМИЈА СТРАХА

Руи Зинк: УГРАЂИВАЊЕ СТРАХА
КЛИО
Београд, 2015

UGRADjIVANJE-STRAHAПостоје бројне интерпретације симболике “ТРИ МУДРА МАЈМУНА“.  Мизару-који не види зло; Киказару-који не чује зло и Ивазару, који не говори зло. У Јапану, представљају “златно правило“.

Скупштина светских религија усвојила је 1993.године “Декларацију према глобалној етици“ која прокламује златно правило као нечело за многе религије; иницијалну декларацију потписало је 143 представника светских религија. “Златно правило “ прописује једнако одношење према свим људима а не само припадницима своје групе, део је модерног концепта људских права али и решавања сукоба. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Gral